V wyjazd 2007IV wyjazd 2006III wyjazd 2005II wyjazd 2005I wyjazd 2004GALERIANASZA GALERIANAPISALI O NASKRESOWIACYKLASZTORSTRONA SZKOŁYLINKIMULTIMEDIADAWNY ZBARAŻVARIANagrobek DanusiTOP LISTA KRESYKRESY WSCHODNIE STRONA GŁÓWNAFUNDACJA LONGINUSHISTORIA CMENTARZAKONTAKTKSIĘGA GOŚCIKRESY

 

 
12 czerwca 2005r.

Bohaterska młodzież

Uczniowie łańcuckiego liceum uczestniczą w ratowaniu polskiego cmentarza z Zbarażu na Ukrainie. Proponują też ewentualną pomoc przy odnalezieniu nagrobka członka rodziny, jeśli pozostał na tamtejszym cmentarzu.

Liceum Wojskowe z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie w odpowiedzi na wezwanie księdza proboszcza ze Zbaraża na Ukrainie już po raz kolejny podjęło akcję ratowania polskiego cmentarza w tym mieście.  W dniach 23 - 28 maja br. młodzież uporządkowała ok. 1,5 ha cmentarza i wybiera się do Zbaraża z kolejną akcją pomocy we wrześniu br. Do uporządkowania pozostało jeszcze 2,5 hektara cmentarza. - Rok temu nasza pani od historii nawiązała kontakt z polską parafią i z polskim proboszczem ze Zbaraża. Ksiądz zwrócił się z apelem, aby pomóc mu w ratowaniu przepięknego polskiego cmentarza - mówi mgr Janusz Kwolek wicedyrektor szkoły.  Cmentarz ten wymagał natychmiastowej interwencji, ponieważ nie był porządkowany od czasów II wojny światowej. Zdarzały się też celowe niszczenia polskich nagrobków, ponadto zaczęto chować na polskim cmentarzu Ukraińców. - Ponieważ mamy tu Liceum Wojskowe, więc wpadliśmy na pomysł, że tak jak kiedyś wojsko  ruszymy na ratunek. Skrzyknęliśmy młodzież, która sama musiała zapłacić za przejazd i za kwaterunek i jechać jeszcze do ciężkiej pracy. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni postawą młodzieży - opowiada dumny dyrektor. Uczniowie m. in.oczyścili nagrobki oraz wykarczowali zarośla. Zawieźli także w prezencie komputer dla szkoły, w której mieli kwaterunek, ponieważ placówka nie posiadała żadnego komputera. Nawiązały się także przyjazne stosunki pomiędzy młodzieżą polską i ukraińską. Uczniowie Liceum Wojskowego wykonują m.in. inwentaryzację i topografię cmentarza. Dysponują dokumentacją fotograficzną i kasetami wideo. Nauczyciel zwrócił także uwagę na pilną potrzebę ogrodzenia cmentarza, aby zapobiec dalszej dewastacji.

Agnieszka Niewęgłowska

 
 

Uporządkują cmentarz w Zbarażu
Mariusz Kamieniecki    2005-10-07 14:18:18

Blisko 50 uczniów z Łańcuta wyruszyło do Zbaraża na Ukrainie, by zająć się porządkowaniem zaniedbanego polskiego cmentarza.

Uczniowie należą do klas wojskowych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie. Z licealistami oprócz opiekunów i nauczycieli wyjechali także konserwator zabytków oraz kamieniarz. Z inicjatywą porządkowania nekropolii wyszła nauczycielka historii Alina Skrzypczak, która wraz z mężem pasjonuje się historią Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Pierwszy wyjazd do pracy nad przywracaniem dawnej świetności zapomnianego cmentarza w Zbarażu został zorganizowany przed trzema laty. Prace wykonane na przestrzeni tych kilku lat sprawiły, że zaniedbany cmentarz, który jeszcze niedawno bardziej przypominał leśną głuszę niż miejsce pamięci po tych, co odeszli, powoli zaczyna nabierać wyglądu nekropolii, ale - jak podkreśla Stanisław Gwizdak, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Łańcucie - pracy przed młodzieżą jeszcze sporo.
- Dotychczas udało się uporządkować mniej więcej połowę powierzchni nekropolii i choć warunki pobytu naszej młodzieży na Ukrainie nie należą do zbyt wygodnych, to chętnych do wyjazdu i pracy przy porządkowaniu cmentarza wciąż nie brakuje - powiedział dyrektor Stanisław Gwizdak. - Uczniowie wycinają drzewa i krzaki porastające nekropolię, czyszczą też grobowce i pomniki. Przy okazji każdego wyjazdu powadzona jest inwentaryzacja odsłoniętych nagrobków, a pobyt w Zbarażu owocuje wystawą fotograficzną prezentowaną w środowiskach kresowych całego kraju - dodał. Przygotowywana jest także mapa cmentarza oraz lista Polaków pochowanych w tym miejscu. Młodzież zamierza również rozpocząć budowę ogrodzenia okalającego nekropolię, a materiał na ten cel przekazała jedna z łańcuckich firm.

 

 

 

Stroną administruje Fundacja Longinus